Tillsammans kan vi skapa företagshistoria

Urval och bevarande

Vad ska bevaras för framtiden? Det är inte lätt att svara på den frågan. Men du behöver egentligen inte fundera så mycket över detta. Tillsammans kan vi göra en så kallad bevarandeplan dvs. vi inventerar ditt företagsarkiv och ger dig sedan ett förslag på hantering.
Det är givetvis ditt behov som styr, men glöm inte bort att det också finns ett allmänt kulturellt intresse i samhället av att Sveriges industrihistoria kan skrivas på ett nyanserat och representativt sätt. Med det vill vi säga att man också kan kasta (gallra) för mycket. Lagom är bäst och våra experter kan göra en bedömning som tar hänsyn till att förvaringen av arkivet ska bli kostnadseffektiv utan att det för den skull blir intresselöst.

Förvara på rätt sätt

Säker förvaring är ett måste. Hallands Näringslivs Arkiv har arkivlokaler som uppfyller alla rimliga krav på säker förvaring av pappershandlingar. Våra lokaler lämpar sig att förvara ditt företagsarkiv.
Gäller det äldre datasystem, t.ex. olika affärssystem, så har vi kontakter med leverantörer som kan konvertera informationen till ett i framtiden läsbart "arkivformat".
Både pappershandlingar m.fl. liksom "digitala arkiv" har sina speciella säkerhetskrav och vi ser till att du får den bästa lösningen utifrån dina men också utifrån våra behov. Det handlar också om att bevara intressanta och representativa delar av Hallands industrihistoria för eftervärlden.

Tillgänglighet och service

Men förvaring i all ära. Blir det inte krångligt att få fram informationen snabbt när jag behöver den? Inte alls. Vi har metoder för att göra arkiven sökbara!
Hallands Näringslivs Arkiv arbetar med modern teknik som innebär att vi snabbt via bredband direkt på nätet kan leverera t.ex. digitala bilder av arkivhandlingar.
Denna service kan vi erbjuda. Och vi kan närmare precisera detta i ett serviceavtal som tar hänsyn till dina specifika behov.
Du är givetvis också välkommen att studera din arkivdokumentation på plats.

Levandegöra och kundnytta

Att levandegöra ett arkivmaterial handlar om att förmedla ett intressant perspektiv på innehållet i ditt företagsarkiv.
Att levandegöra kan innebära att man gör broschyrer, artiklar i personaltidningar, ordnar studiebesök för industrihistoriskt intresserade kunder, antingen på plats hos er eller hos oss.
Men, industridokumentationen i ditt arkiv kan också kompletteras med intervjuer t.ex. med äldre nu pensionerade anställda. Tillsammans kan vi skapa "nya arkivhandlingar" som kompletterar informationen i ditt arkiv.

Att levandegöra ett arkivmaterial handlar om att förmedla ett intressant perspektiv på innehållet i ditt företagsarkiv.