Forskare

Detta är ingången för dig som vill söka information ur de arkiv vi förvarar.
Medan det offentliga livet är väl dokumenterat och bevarat i offentliga arkiv är det sämre ställt med dokumentation om företagandets villkor och utveckling. Näringslivsarkiven behövs för att vi i framtiden ska få en så allsidig bild som möjligt av samhällsutvecklingen. I näringslivets arkiv får du tillgång till tillförlitliga och användbara uppgifter om t ex insatsvaror, avsättning, kunder, omsättning, strategier etc av stort värde. 

Vår forskarsal som du kan besöka finns i Halmstad, på Andersbergsringen 104