Nyhetsbrev

Vi hjälper dig och ditt företag att bli historiskt!

Vad vill du uppnå med ditt företags verksamhet? Säkert nöjda kunder? Och säkert nöjda anställda? 
Och givetvis vill du även ha "ekonomi" i ditt företag så att det kan möta framtidens utmaningar. 
Men, en sak kanske du inte har tänkt på? Ditt företags verksamhet är en del av Sveriges industrihistoria. 
Och ditt företags historia kan bli ett av flera sätt att göra din verksamhet mer känd.

Gör ditt företags historia känd!

Du kan göra som ett av Hallands framgångsrikaste företag, Getinge AB. Låt Hallands Näringslivsarkiv göra ditt företags historia känd i marknadsföringssyfte. Starten blev i det fallet att lämna de äldre delarna av företagets arkiv till Hallands Näringslivs Arkiv.
Efter en väl genomförd strukturering och registrering av arkivet fanns förutsättningarna, att snabbt t.ex. skriva företagets jubileumsskrift. Det är en av flera möjliga produkter som kan skapas med företagets egen information i dess arkiv.

Arkivens Dag

Varför förvara ditt arkiv hos oss?

Säkert är du av samma åsikt som vi: Att ditt företagsarkiv är en värdefull bit i ett pussel om den Halländska och Svenska industrins utveckling.
Egentligen är det bara din egen och vår kreativitet som sätter gränser för vad du kan göra med din arkivdokumentation. Historiska artiklar i personaltidningen, historiska bilder på "give away" såsom brickor, nyckelringar, paraplyer med mera. Små vardagstingestar som hela tiden ropar "ditt företags namn". Det kallar vi industrihistorisk reklam!
Ditt behov styr och kan vi inte själv utföra det du vill så länkar vid dig till olika leverantörer som kan "förädla" ditt arkiv på bästa sätt. Möjligheterna är många och utifrån vad du vill kan vi givetvis lämna offert på våra tjänster, som är mycket förmånliga eftersom vi som kulturinstitution får ekonomiskt stöd av staten och olika samhällsorgan.